Viimeksi julkaistu 7.10.2022 14.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 106/2022 vp Täysistunto Perjantai 7.10.2022 klo 12.59—13.32

9. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.10.2022 pidettävään täysistuntoon.