Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 107/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 26.10.2016 klo 14.03

2. Hallituksen esitys eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön TyVM 5/2016 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 25.10.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen sijasta vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 69/2016 vp tarkoitettuun sopimukseen liittyvän pöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 69/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.