Pöytäkirjan asiakohta
PTK
107
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.10.2016 klo 14.03—19.34
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. 
Keskustelu
16.09
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Tämä käsittelyssä oleva asia, viitekehys, parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta ja lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta ja koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä, elikkä monia tärkeitä asioita. 
Nämä viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun EU:ssa 90-luvulla, ja taustalla oli tarve lisätä koulutusjärjestelmien ja tutkintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja edistää myöskin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista elinikäisen oppimisen hengessä ja korostaa oppimistulosten merkitystä koulutuksen järjestämisessä. Tämä viitekehys tukee myöskin koulutusjärjestelmän kehittämistä, ja sen avulla voimme tunnistaa oman koulutusjärjestelmämme vahvuudet ja kehittää niitä ja korjata myöskin puutteita, mitä meidän järjestelmässämme on. 
On todella hyvä asia, että tämä asia nyt vihdoin tulee eduskuntaan, ja odotan kovasti sen käsittelyä tuolla valiokunnassa. 
16.10
Kimmo
Kivelä
ps
Puhemies! Niin, tämähän on todellakin esitys, joka on vissiin jo pariinkin kertaan rauennut aikaisemmilla eduskuntakausilla. 
Koulutus EU-todellisuudessa on kansallisesti päätettävissä oleva asia, mutta aina ajoittain on niin kuin hivuttamalla sellaisia pieniä signaaleita, että komissio haluaisi ottaa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä myös itselleen aktiivisempaa roolia. Kansainvälistyvässä maailmassa tämä viitekehyskysymys on erittäin hyvä juuri tämän vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta plus sitten liittyen myös siihen, että todellakin korjattaisiin näitä koulutusjärjestelmässämme olevia puutteita. Myös minä edustaja Elorannan tapaan odotan tätä valiokuntakäsittelyä koulutusvaliokunnassa, sivistysvaliokunnassa. 
Itse vähän ihmettelen, että tällaisista tutkintokokonaisuuksista tästä puuttuvat kirkolliset ammatti- ja virkatutkinnot. Tein itsekin aikoinaan hyvin paljon työtä tutkinnon eteen, ja katson suorittamani tutkinnon kuuluvan siihen kategoriaan 8, eli sinne korkeimmalle, sinne lisensiaatti-, tohtori- ja yleisesikuntaupseeritasolle. Toivottavasti tähänkin asiaan tulee jonkinlainen selvyys valiokuntakäsittelyssä. — Kiitokset. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2019 18:39