Viimeksi julkaistu 7.2.2022 15.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 107/2020 vp Täysistunto Torstai 3.9.2020 klo 16.02—17.26

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta  sekä ympäristönsuojelulain  muuttamisesta  annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
17.23 
Lulu Ranne ps :

Rouva puhemies! Puolustusvoimat on velvoitettu ympäristöluvittamaan kemikaalien käyttöä ja varastointia ihan normaalisti. Kuitenkin näiden toimijoiden oma varastointi liittyy pääsääntöisesti energian ja varavoiman tuottamiseen kohteissa, joiden sijainti, käyttötarkoitus ja rakenteet ovat salaisia. Kohteiden salassapito on merkittävä kansallinen turvallisuuskysymys. 

Näiden kohteiden lupaprosessia on yritetty tehdä ympäristöviranomaisten kanssa julkiselle tai turvallisuusluokituksen nelostasolle karkeutettuna. Tämä ei kuitenkaan ymmärrettävistä syistä oikein istu ympäristönsuojelulain avoimuusperiaatteisiin. Toisekseen muiden, niin sanottujen julkisten viranomaisten kyky käsitellä leimattua aineistoa on rajallinen. Vaadittavat tilat ja laitteet, kassakaapit, asianhallinta‑ ja muut järjestelmät eivät välttämättä sovellu ei-julkisen aineiston käsittelyyn. 

Arvoisa rouva puhemies! Käsittelyssä olevat muutokset ympäristönsuojelulakiin ovat Puolustusvoimille välttämättömiä, jotta Puolustusvoimat voi täyttää ympäristölainsäädännön sille asettamat toiminnanharjoittajan velvoitteet ja toimivaltainen viranomainen voi tätä valvoa. Soveltamisessa on vielä auki käytännön asioita erityisesti liittyen siihen, miten luokiteltua aineistoa prosesseissa käsitellään, miten ja missä järjestelmissä viranomainen kirjoittaa ja arkistoi luvat ja niin edespäin. 

Puolustusvoimat on aina tehnyt hyvää yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa, ja tämä yhteistyö tulee näiden välttämättömien lakimuutosten myötä paranemaan entisestään. Näiden lakimuutosten merkitys on suurempi kuin tässä salissa ehkä ymmärretään, ja on harmillista, että tästä ei syntynyt enemmän puhetta. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.