Viimeksi julkaistu 30.11.2021 18.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 107/2021 vp Täysistunto Torstai 30.9.2021 klo 10.00—19.46

22.10. Suullinen kysymys työvoimapulasta varhaiskasvatuksessa (Sofia Virta vihr)

Suullinen kysymysSKT 167/2021 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Tähän samaan tematiikkaan on kysymys myös edustaja Virralla. — Edustaja Virta, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.59 
Sofia Virta vihr :

Arvoisa puhemies! Meidän todella täytyy tehdä jatkuvasti työtä sen eteen, että Suomessa olisi maailman paras koulu mutta myös maailman paras varhaiskasvatus — sellainen järjestelmä, jossa jokainen lapsi riippumatta siitä, mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään, voi saada riittävät taidot tavoitellessaan niitä omia unelmiaan. Mutta meillä ei ole sitä maailman parasta koulua eikä sitä maailman parasta varhaiskasvatusta ilman niitä osaavia ammattilaisia. Nämä uutiset opettajien kasvavasta työtaakasta ja kuormituksesta sekä alanvaihtosuunnitelmista ovat huolestuttavia, mutta samaan aikaan meillä on valtava henkilöstöpula varhaiskasvatuksen kentällä. Omankin lapseni päiväkotiryhmästä puuttuvat molemmat varhaiskasvatusopettajat. Rekry on ollut auki kuukausia, mutta yhtään hakijaa ei ole. 

Kysyisinkin ministeri Anderssonilta: minkälaisin keinoin hallitus pyrkii varmistamaan, että saamme riittävästi varhaiskasvatusopettajia kentälle ja että saamme pidettyä siellä ne ammattilaiset, jotka siellä jo nyt ovat ja jotka sitä tärkeää ja korvaamatonta työtä tänäänkin ovat tehneet? 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ministeri Andersson. 

17.00 
Opetusministeri Li Andersson 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Varhaiskasvatuksen osalta hallitus on suunnannut lisää pysyviä resursseja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi ja muun muassa ryhmien pienentämiseksi, joka on oleellinen asia myöskin henkilöstön jaksamisen näkökulmasta. Ollaan suunnattu lisärahoitusta aloituspaikkojen määrän kasvattamiseen. Siellä on myöskin erityyppisiä monimuoto-ohjelmia, joilla jo töissä olevat lastenhoitajat pystyvät opiskelemaan lisää ja pätevöittämään itsensä varhaiskasvatuksen opettajiksi. 

Mutta itse näen kyllä, että samalla tavalla kuin silloin, kun me puhumme hoiva-alan ammateista sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, tämä pätee itse asiassa varhaiskasvatukseen: me emme pysty ratkaisemaan tätä työvoimapulaa, ellemme me ole valmiita päättäjinä myöskin keskustelemaan työoloista ja palkkauksesta. Niitä ratkaisuja ja päätöksiä ei tehdä eduskunnassa, ne tehdään paikallistasolla. Tämä on työmarkkinajärjestöjen asia. Mutta kyllä silläkin saralla on tapahduttava parannusta, jotta me myöskin jatkossa saadaan motivoituneita alan ammattilaisia hakeutumaan näillä aloille. 

Kysymyksen käsittely päättyi. 

Kyselytunti päättyi.