Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 108/2017 vp Täysistunto Perjantai 20.10.2017 klo 12.59—13.32

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 268/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.10.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

Eva Biaudet 

Arvoisa puhemies, ärade talman! Esitän vastalauseen mukaisesti muutoksia 2 c luvun 11 §:ään ja 6 luvun 2 §:ään siten kuin perustuslakivaliokunta on lakivaliokunnalle ehdottanut. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan tehtyjä esityksiä siinä muodossa kuin ne esitettiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Eva Biaudet on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että 2 c luvun 11 § ja 6 luvun 2 § hyväksytään vastalauseen mukaisina. 

Selonteko hyväksyttiin. 

2 c luvun 11 § 

Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 14; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

6 luvun 2 § 

Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 15; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Pilvi Torsti sd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 268/2016 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.