Pöytäkirjan asiakohta
PTK
108
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 20.10.2017 klo 12.59—13.32
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
108
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 20.10.2017 klo 12.59—13.32
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.10.2019 11.30