Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 108/2017 vp Täysistunto Perjantai 20.10.2017 klo 12.59—13.32

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n  muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 81/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 81/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.