Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.02

Pöytäkirjan asiakohta PTK 108/2017 vp Täysistunto Perjantai 20.10.2017 klo 12.59—13.32

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 270/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2017 pidettävään täysistuntoon.