Pöytäkirjan asiakohta
PTK
108
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 26.10.2018 klo 13.07—13.34
11
Hallituksen  esitys eduskunnalle  eurooppalaisesta  ajoneuvo-  ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.5.2020 12.21