Pöytäkirjan asiakohta
PTK
108
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 26.10.2018 klo 13.07—13.34
11
Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.10.2018 15:30