Viimeksi julkaistu 1.10.2021 17.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 108/2021 vp Täysistunto Perjantai 1.10.2021 klo 12.03—15.07

29. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon.