Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.10.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
3 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 3 §:n poistettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 11; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
9 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 9 §:n poistettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 152, ei 11; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
18 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 18 §:n muutettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 11; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
21 k § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 21 k §:n poistettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 11; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
24 § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 24 §:n poistettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 11; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
24 a § 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan 24 a §:n poistettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 11; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Voimaantulosäännös 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan voimaantulosäännöksen muutettavaksi vastalauseen mukaisesti. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 11; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.9.2017 11.12