Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2016 vp Täysistunto Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.10.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

18 luvun 24 a § 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Ehdotan 24 a §:ää muutettavaksi vastalauseen 1 mukaisesti. 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 11; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Voimaantulosäännös 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Ehdotan voimaantulosäännöstä muutettavaksi vastalauseen 1 mukaisesti. 

Jari Myllykoski vas 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Hanna Sarkkinen on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 11; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 199/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.