Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32
7
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien  lomituspalveluista  annetun  lain  sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.9.2017 11.20