Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2016 vp Täysistunto Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32

8.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 171/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.