Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2016 vp Täysistunto Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32

9. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 100/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon.