Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 28.10.2016 klo 13.02—13.32
9
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 12.9.2017 11.32