Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 24.10.2017 klo 13.59
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 25.10.2017 13.04