Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 6.11.2018 klo 14.00—17.11
17
Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2018 18:21