Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 6.11.2018 klo 14.00—17.11
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2018 18:24