Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2018 vp Täysistunto Tiistai 6.11.2018 klo 14.00—17.11

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon.