Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.9.2020 klo 14.00—17.19
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 9.9.2020 18.10