Viimeksi julkaistu 10.2.2022 15.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 9.9.2020 klo 14.00—17.19

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten  vastavuoroista  tunnustamista  Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.