Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.9.2020 klo 14.00—17.19
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 9.9.2020 18.10