Viimeksi julkaistu 5.10.2021 17.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 109/2021 vp Täysistunto Tiistai 5.10.2021 klo 13.59

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 18/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.