Pöytäkirjan asiakohta
PTK
11
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 29.5.2015 klo 14.00—14.42
3
Puhemiehen vaali
Vaaleja
Toinen varapuhemies Ben Zyskowicz
Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka toimitetaan noudattamalla  Suomen  perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan  vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. 
Pyydän huomauttaa, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. 
Nu följer val av talman, vilket förrättas enligt 34 § 2 momentet i Finlands grundlag och 5 och 6 § i valstadgan för riksdagen. Valet förrättas således med slutna röstsedlar. Riksdagsledamöterna ska enligt namnupprop i alfabetisk ordning lägga röstsedeln i urnan. 
Jag vill påminna om att kandidatens namn ska anges tillräckligt tydligt. Vid behov kan också förnamnet anges. 
Avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Timo Kalli, Juho Eerola, Arto Satonen ja Antti Lindtman. 
Jag ber följande riksdagsledamöter granska röstsedlarna och räkna rösterna vid valet: Timo Kalli, Juho Eerola, Arto Satonen och Antti Lindtman. 
Totean, että annettuja ääniä ei julkilueta. 
Jag ber er notera att namnen på röstsedlarna inte läses upp. 
 
Vaalitoimitus alkoi. 
Toinen varapuhemies Ben Zyskowicz
Äänestyksen tulos luetaan. 
 
Sihteeri luki: 
Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Lohela 127 ääntä, edustaja Juvonen 10 ääntä ja edustaja Mattila 4 ääntä. Seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen: Elomaa, Kankaanniemi, Mäkipää, Saarakkala ja Tolppanen. Tämän lisäksi on annettu 47 tyhjää äänestyslippua. Vid omröstningen har röster tillfallit ledamot Lohela 127 röster, ledamot Juvonen 10 röster och ledamot Mattila 4 röster. Följande riksdagsledamöter har fått en röst var: Elomaa, Kankaanniemi, Mäkipää, Saarakkala och Tolppanen. Dessutom har avgivits 47 blanka röstsedlar. 
Toinen varapuhemies Ben Zyskowicz
Kun edustaja Lohela on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2015 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi.  
Eftersom ledamot Lohela vid valet erhållit mer än hälften av de avgivna godkända rösterna, har hon valts till talman för den återstående tiden av riksmötet 2015.  
Onnittelen, gratulerar! 
Eduskunta valitsi eduskunnan puhemieheksi kansanedustaja, projektipäällikkö, humanististen tieteiden kandidaatti Maria Lohelan. 
Viimeksi julkaistu 25.8.2016 11.38