Pöytäkirjan muu asiakohta
PTK
11
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 29.5.2015 klo 14.00—14.42
4.1
Muut ilmoitukset
Toinen varapuhemies Ben Zyskowicz
Pyydän puhemiestä antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4 §:ssä säädetyn juhlallisen vakuutuksen. 
Jag ber talmannen att inför riksdagen avge sin högtidliga försäkran i enlighet med 4 § i arbetsordningen. 
Puhemies Maria Lohela
Minä Maria Lohela vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan. 
Jag Maria Lohela försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen. 
Toinen varapuhemies Ben Zyskowicz
Pyydän rouva puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa.  
Jag ber riksdagens fru talman inta talmannens plats och börja utöva sin befattning.  
Puhemies Maria Lohela
Arvoisat kansanedustajat, ärade riksdagsledamöter! Kiitän osoittamastanne luottamuksesta. Tulemme varapuhemiesten kanssa tekemään kaikkemme, että eduskunta voi hoitaa tärkeän ja vastuullisen tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Jag tackar för det förtroende ni har visat mig. Tillsammans med vice talmännen ska vi göra vårt bästa för att riksdagen så framgångsrikt som möjligt ska kunna sköta sin viktiga och ansvarsfulla uppgift. 
Maailma ympärillämme, lähempänä ja kauempana, ei ole yksinkertaistunut, vaan monimutkaistunut. Se tuo eteemme pulmia ja haasteita, jotka on kyettävä ratkaisemaan, joskus nopeasti. Siinä meitä auttaa rohkeus, avoimuus ja periksiantamattomuus. 
Edessämme on monia vaikeita kysymyksiä ja päätettäviä asioita. Suomen talouden tila on vakava. Velaksi ei voi elää loputtomiin. Korkea työttömyys tulee kalliiksi yhteiskunnalle, eikä kaikkia sen vaikutuksia voi edes mitata rahassa. Samanaikaisesti meidän on kyettävä kannattelemaan ja auttamaan vaikeiden aikojen yli niitä, jotka tarvitsevat toisten apua. 
Uusi hallitus on laatinut ohjelman, jolla se pyrkii kääntämään maamme parempaan suuntaan. Hallitus tuo oman ratkaisuvaihtoehtonsa eduskunnan puntaroitavaksi ensi viikolla. Oppositiopuolueiden ainutlaatuinen ja merkityksellinen rooli on vastata siihen omilla ideoillaan ja esityksillään. Täysistuntosali on pohdiskeltujen, perusteltujen ja spontaanienkin sanojen ja ajatusten ilmaisukenttä, jossa ei ole vääriä mielipiteitä. 
Kansanedustajat ovat paljon vartijoina. Kansanedustajat päättävät yli viittä miljoonaa ihmistä koskevista asioista. Ottakaamme työ vakavasti ja olkaamme sen arvoisia. Kunnioitetaan toisiamme, sillä jokaisen panos yhteisten asioiden ajamisessa on tärkeä. 
Riksdagsledamöterna har ett stort ansvar att axla. De ska fatta beslut som berör över fem miljoner människor. Låt oss ta vårt uppdrag på allvar och leva upp till förväntningarna. Vi måste respektera varandra och förstå att allas insats är viktig när man driver gemensamma frågor. 
Arvoisat kansanedustajat, ärade riksdagsledamöter! 
Jag önskar er handlingskraft och framgång i ert arbete för Finlands bästa. 
Toivon teille tarmoa ja mitä parasta menestystä työssänne Suomen puolesta. 
Viimeksi julkaistu 4.7.2016 10.06