Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.