Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  avustuksista  erityisryhmien  asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja  asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.