Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59

13.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  keskinäisestä avunannosta  ja  yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja  laiksi  sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.