Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59—21.55

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain  ja verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 110/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.