Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59—21.55

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 115/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 115/2016 vp sisältyvät 1.-22. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 23. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.