Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59—21.55

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle  poroaitojen  rakentamisesta ja   kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä  toisen valtakunnan  alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta  ja sopimuksen  soveltamisesta  sekä poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 25. asia. Ensin päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön MmVM 11/2016 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 143/2016 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 143/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.