Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2016 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2016 klo 13.59—21.55

27.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  sähkö-  ja  maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 148/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.