Pöytäkirjan asiakohta
PTK
110
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.04—17.26
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  alkoholi-  ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
16.26
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on laatinut mietinnön hallituksen esityksestä, jonka mukaan alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin keskimäärin 2,5 prosenttia ja viinien valmisteveroa huomattavasti keskimääräistä enemmän eli 3,7 prosenttia. Viiniä koskeva, muita juomaryhmiä korkeampi veronkorotus perustellaan sillä, että sillä pienennettäisiin nykyistä veroeroa viinin ja muiden mietojen juomien välillä. Keskimäärin alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat noin prosentin, ja tämä tuottaisi alkoholiveroa valtiolle lisää vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa. 
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana. Tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 165/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.11.2020 10.43