Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.04—17.26

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 156/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.