Pöytäkirjan asiakohta
PTK
110
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.04—17.26
21
Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laiksi  Kilpailu-  ja  kuluttajavirastosta  annetun  lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.11.2020 10.55