Pöytäkirjan asiakohta
PTK
110
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.11.2018 klo 14.04
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 12/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
 
27 § 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen 27 §:ään vastalauseen mukaisesti. 
Matti
Semi
vas
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Paateron tekemää esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Sirpa Paatero on Matti Semin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 73; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
59 § 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen 59 §:ään vastalauseen mukaisesti. 
Matti
Semi
vas
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Paateron tekemää esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Sirpa Paatero on Matti Semin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 73; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.11.2020 10.28