Viimeksi julkaistu 15.2.2022 16.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2020 vp Täysistunto Torstai 10.9.2020 klo 16.00—17.29

8. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  väliaikaisesta  poikkeamisesta  osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,  yhdistyslaista ja eräistä  muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 117/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2020 pidettävään täysistuntoon.