Viimeksi julkaistu 14.10.2022 14.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 110/2022 vp Täysistunto Perjantai 14.10.2022 klo 13.01—13.26

9. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 120/2022 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.