Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 111/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41

14. Lakialoite laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 78/2016 vpKrista Mikkonen vihr ym. 
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. 

Keskustelu
19.11 
Krista Mikkonen vihr 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! En ollut ihan varma siitä, mikä tämä käytäntö on ollut, onko näitä lakialoitteita ollut tapana tässä kohdin enää sen kummemmin esitellä, mutta kun ehdin varata tuon puheenvuoron, niin ehkä nyt sitten ihan lyhyesti totean, että tämähän on yksi näistä yliopistoihin kohdistuvista leikkauksista, jotka kohdistuvat sekä Helsingin yliopistoon että Itä-Suomen yliopistoon. Näissä suurissa koulutusleikkauksissa, vaikka tämä summa sinänsä ei ole kuin reilu 31 miljoonaa, tällä on tietysti siinä kaikessa kokonaisuudessa iso merkitys, varsinkin Helsingin yliopiston osalta, johon kohdistuu hyvinkin myös suhteellisesti aika iso osuus näistä yliopistoon kohdistuvista leikkauksista tätä kautta. Tällä esityksellä me haluamme jatkaa sitä linjaa, kun vihreä eduskuntaryhmä omassa vaihtoehtobudjetissaan torjuu kaikki koulutukseen kohdistuvat leikkaukset. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.