Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 111/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2016 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on edustaja Aino-Kaisa Pekonen edustaja Hanna Sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Edustaja Anneli Kiljunen on edustaja Tuula Haataisen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 199/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Edustaja Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotuksesta ja edustaja Anneli Kiljusen lausumaehdotuksesta äänestetään kummastakin erikseen mietintöä vastaan.  

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 12; poissa 58
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Maria Tolppanen sd 

Kiireessä painoin "ei", piti painaa "jaa". 

Puhemies Maria Lohela
:

Selvä, merkitään tämä. 

Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 53; poissa 58
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.