Pöytäkirjan asiakohta
PTK
111
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41
41
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.11.2016 21.08