Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 111/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41

41. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2016 vp
LakialoiteLA 39/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon.