Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 111/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41

45. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon.