Pöytäkirjan asiakohta
PTK
111
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41
49
Hallituksen esitys  eduskunnalle  sähköturvallisuuslaiksi  ja  laiksi  eräitä  tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.9.2017 13.54