Pöytäkirjan asiakohta
PTK
111
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41
50
Hallituksen esitys  eduskunnalle  merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan  kuuluvien  määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.9.2017 13.56