Pöytäkirjan asiakohta
PTK
112
2016 vp
Täysistunto
Torstai 10.11.2016 klo 16.00
16
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  vuokra-asuntolainojen  ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 155/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.9.2017 14:10