Pöytäkirjan asiakohta
PTK
112
2016 vp
Täysistunto
Torstai 10.11.2016 klo 16.00—21.26
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 90/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.11.2016 10:06