Pöytäkirjan asiakohta
PTK
112
2016 vp
Täysistunto
Torstai 10.11.2016 klo 16.00—21.26
21
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden  2006  yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston  muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien  määräysten  voimaansaattamisesta ja  merityösopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.9.2017 14.14