Viimeksi julkaistu 11.3.2022 11.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2020 vp Täysistunto Tiistai 15.9.2020 klo 14.01—16.41

20. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  väliaikaisesta  poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,  yhdistyslaista ja eräistä  muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 117/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 117/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.