Viimeksi julkaistu 8.10.2021 15.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2021 vp Täysistunto Perjantai 8.10.2021 klo 12.59—13.31

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon.