Viimeksi julkaistu 7.12.2021 10.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2021 vp Täysistunto Perjantai 8.10.2021 klo 12.59—13.31

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan joko hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Mennään keskusteluun. — Edustaja Lindén. 

Keskustelu
13.02 
Aki Lindén sd :

Arvoisa herra puhemies! En käytä tässä puheenvuoroa sen takia, että olisi mitään kriittistä sanottavaa tuohon asiaan, vaan sen takia, että kun tämä oli silloin kaksi kolme päivää sitten täällä täysistunnossa ensimmäisen kerran, meillä oli täällä niin paljon asioita, että tämä meni kovin nopeasti, eikä mietintöäkään siinä vaiheessa esitelty eikä asiasta käytetty yhtään puheenvuoroa. Haluaisin tässä yhteydessä nyt todeta, että tässä on erittäin tärkeästä ja vaativasta, monimutkaisestakin lainsäädännöstä kysymys. 

Meillähän on Suomessa omaa lainsäädäntöä, jolla säädellään lääketieteellistä tutkimusta yleensä, sitten tämä lainsäädäntö on erikoistunut kliiniseen lääketutkimukseen, sitten meillä on toisiolaki, meillä on biopankkilaki. Meillä on monia lakeja, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa, ja niillä on erittäin suuri merkitys muun muassa sille, miten meidän terveydenhuoltojärjestelmämme kehittyy. Kansainvälisesti näiden kliinisten lääketutkimusten merkitys on Suomessa vähentynyt, koska me emme ole olleet oikein kilpailukykyisiä osittain sen takia, että meidän lainsäädäntömme on ollut kovin jäykkää. Sen pitääkin olla tietyllä tavalla jäykkää, koska se suojelee silloin potilasta ja sitten tämä on mahdollisimman eettistä ja kaikilla tavoin läpinäkyvää.  

Halusin tällä lyhyellä puheenvuorolla korostaa, että tässä on erittäin merkittävästä, monitahoisesta ja vaativastakin lainsäädännöstä kysymys. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin, kiitoksia. — Edustaja Reijonen.  

13.04 
Minna Reijonen ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! Kaikenlainen tämmöinen tieteellinen ja lääketutkimus on todella tärkeätä, ja sen takia onkin tärkeätä, että meillä rahoitusta riittää myös näihin yliopistoihin. On tärkeätä, että kaikenlaista tämmöistä tutkimusta kuitenkin tehdään meillä täällä kotimaassa eikä pelkästään ulkomailla. Koen, että tarkoituksenmukaista on, että rahoitusta aina järjestetään näihin meidän yliopistollisiin hankkeisiin. Se on äärettömän tärkeää. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 18/2020 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.