Viimeksi julkaistu 8.10.2021 14.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2021 vp Täysistunto Perjantai 8.10.2021 klo 12.59—13.31

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 110/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.